Styðjum við samfélagið

Við tökum þátt í margvíslegum verkefnum sem stuðla að uppbyggingu og framþróun í samfélaginu og leggjum okkur sérstaklega fram við að veita brautargengi ólíkum verkefnum og samtökum víðs vegar um landið. Við viljum láta boltann rúlla í þeirri merkingu að við erum traustur bakhjarl til nokkurra ára og síðan tekur næsta verkefni við. Við horfum til þess að styðja við íþróttastarf, menningu og listir til viðbótar við góðgerðamál og menntamál. Við birtum víðtækt efni um efnahagsmál og leggjum áherslu á fræðslu og umræðu um fjármál. 

Stelpur úti í náttúru

Sjóðir og styrkir 

Við höfum stofnað sjóði til að veita brautargengi verkefnum sem við teljum líkleg til að efla íslenskt samfélag til framtíðar. Sérstakar dómnefndir, skipaðar fagfólki sem er að hluta utan bankans, fara yfir umsóknirnar og er umsóknarferlið gagnsætt og faglegt. 

Styrkhafar

Samfélagssjóður og námsstyrkir 

Samfélagssjóður Landsbankans gegnir lykilhlutverki í stuðningi okkar við samfélagið. Árið 2023 voru veittir námsstyrkir að upphæð 6 milljónir króna og samfélagsstyrkir að upphæð 15 milljónir króna, alls 21 milljón króna. Frá árinu 2011 hafa yfir 466 verkefni fengið samfélagsstyrki úr sjóðnum sem nema samtals rúmlega 225 milljónum króna. Samfélagsstyrkirnir styðja verkefni á ýmsum sviðum, þar á meðal á sviði mannúðarmála, menningar og lista, menntunar, rannsókna og vísinda, forvarnar- og æskulýðsstarfs og á sviði umhverfismála og náttúruverndar. 

Sjálfbærnisjóður 

Sjö áhugaverð verkefni hlutu styrk úr Sjálfbærnisjóði Landsbankans, alls að upphæð 10 milljónir króna. Verkefnin eiga það öll sameiginlegt að hafa jákvæð áhrif á umhverfið og stuðla að frekari sjálfbærni í atvinnulífi og samfélaginu öllu. Sérstök áhersla er á orkuskipti við úthlutun styrkjanna og styðja þeir við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, þ.e. markmið númer 13 um aðgerðir í loftslagsmálum og númer 9 um nýsköpun og uppbyggingu. 

Menning og listir 

Stuðningur við fjölbreytta menningarviðburði, hátíðir og tónlistarfólk sameinar samfélagsábyrgð bankans og viðleitni til að veita listum og menningu í landinu virkan stuðning. 

Hönnunarmars

HönnunarMars 

Árið 2023 gerðist Landsbankinn styrktaraðili HönnunarMars til að efla enn frekar stuðning við nýsköpun og listir. Við tókum þátt í hátíðinni með ýmsum hætti, m.a. með viðburðum í nýju húsi bankans við Reykjastræti. Í aðdraganda hátíðarinnar heimsóttum við átta hönnuði og bjuggum til myndbönd með þeim til að veita innsýn í verkefnin sem þau eru að vinna að. 

Hinsegin dagar 

Við styðjum réttindabaráttu hinsegin fólks en Landsbankinn hefur verið stoltur bakhjarl Hinsegin daga í Reykjavík frá upphafi. Á árinu hlutu fimmtán atriði styrk úr Gleðigöngupotti Hinsegin daga og Landsbankans, sem styður einstaklinga og smærri hópa við undirbúning og framkvæmd atriða í Gleðigöngunni. 

Menningarnótt 

Við höfum verið virkur þátttakandi í Menningarnótt frá upphafi og erum bakhjarl hátíðarinnar. Við höfum lagt áherslu á að fjárstuðningurinn renni beint til listafólks og -hópa sem skipuleggja viðburði á Menningarnótt. Með sérstökum Menningarnæturpotti, sem við stöndum að í samvinnu við Höfuðborgarstofu, er frumlegum og sérstökum hugmyndum veitt brautargengi. Árið 2023 fengu 22 spennandi verkefni styrki úr Menningarnæturpotti Landsbankans og Reykjavíkurborgar. 

Stofnun Árna Magnússonar 

Við styrkjum verkefnið „Í fótspor Árna Magnússonar í Vesturheimi“. Markmið verkefnisins er að skrá handrit í opinberum söfnum og einkaeigu í Kanada og Bandaríkjunum í gagnagrunn á vefsíðunni handrit.is. Slíkur gagnagrunnur tryggir aðgang fræðimanna að upplýsingum um íslensk handrit í Vesturheimi og eflir möguleika á samanburðarrannsóknum. 

Aldrei fór ég suður 

Við erum einn af aðalbakhjörlum rokkhátíðarinnar Aldrei fór ég suður sem haldin er á Ísafirði um páskana. Landsbankinn hefur stutt hátíðina allt frá árinu 2010 og með því viljum við leggja okkar af mörkum til að efla grasrótarstarf í íslenskri tónlist 

Nýsköpun og fræðsla 

Við birtum fjölda fræðslugreina um fjármál einstaklinga á Umræðunni og ýmsa aðra fræðslu á vefnum okkar. Í þeim fjalla sérfræðingar bankans um ýmislegt sem snýr að fjárhagnum og gefa góð ráð í samræmi við stefnu okkar um að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Fræðslan er fyrir fólk á öllum aldri og á hinum ýmsu tímamótum í lífinu og markmiðið með útgáfunni er meðal annars að miðla upplýsingum sem eiga sérstakt erindi við efnahagsástandið og málefni sem eru efst á baugi á hverjum tíma. 

Gullegið 2023

Á meðal greina sem við birtum voru Hvað kostar að taka skammtímalán og dreifa greiðslunum?, Greiðslubyrðin þyngist - hvaða möguleikar eru í stöðunni? og Verðbólgan á allra vörum - nokkur lykilatriði til að hafa á hreinu. 

Fjármálafræðsla 

Okkur er ljúft og skylt að taka þátt í fjármálafræðslu og eflingu fjármálalæsis. Við leggjum áherslu á fjármálafræðslu í framhaldsskólum með það mið fyrir augum að efla fjármálaskilning nemenda. Fræðsluheimsóknirnar standa öllum framhaldsskólum til boða og eru skipulagðar í samstarfi við fulltrúa þeirra. 

Við tökum einnig virkan þátt í verkefninu Fjármálavit, sem er námsefni í fjármálafræðslu fyrir nemendur í eldri bekkjum grunnskóla. Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) og Landssamtök lífeyrissjóða (LL) standa að verkefninu í samstarfi við aðildarfélögin. 

Gulleggið 

Við erum styrktaraðili Gulleggsins sem er árleg frumkvöðlakeppni á vegum Klak. Meginmarkmið keppninnar er að skapa vettvang fyrir athafnafólk til að öðlast þjálfun og reynslu í mótun nýrra viðskiptahugmynda og rekstri fyrirtækja. Samhliða keppninni er þátttakendum boðið upp á námskeið, ráðgjöf og aðstoð sérfræðinga við allt frá mótun hugmyndar til áætlanagerðar og þjálfunar í samskiptum við fjárfesta. 

Forritarar framtíðarinnar 

Sjóðurinn Forritarar framtíðarinnar er samfélagsverkefni sem hefur það hlutverk að efla og auka áhuga á forritun og hagnýtingu á tækni í skólum landsins. Sjóðurinn styrkir skóla til að senda kennara sína á námskeið í forritunar- og tæknikennslu, styður kaup á minni tækjum til slíkrar kennslu ásamt því að gefa notaðan tölvubúnað. Landsbankinn er einn af bakhjörlum sjóðsins. 

 

Íþróttir og æskulýðsstarf 

Við leggjum okkur fram við að styðja íþróttalíf og æskulýðsstarf um allt land. Útibú bankans gera það með beinum samstarfssamningum við íþróttafélög í sínu nærumhverfi, auk þess sem við tökum þátt í ýmis konar samstarfi á landsvísu. Í slíku samstarfi leggjum við áherslu á stuðning við barna- og unglingastarf. 

Skólahreysti

Skólahreysti 

Við erum aðalbakhjarl Skólahreysti og leggjum keppninni lið af krafti. Markmið Skólahreysti er að hvetja börn til þátttöku í alhliða íþróttaupplifun sem byggð er á grunnforsendum almennrar íþróttakennslu og þar sem keppendur vinna að mestu leyti með eigin líkama í þrautum. Keppnin var haldin í nítjánda sinn árið 2023. Við fengum að sjá ný Íslandsmet en á endanum var það svo Heiðarskóli sem stóð uppi sem sigurvegari eftir æsispennandi úrslitakeppni í Laugardalshöll. 

Friðriksmótið í skák 

Sterkasta hraðskákmót ársins, Friðriksmót Landsbankans – Íslandsmótið í hraðskák, var haldið í húsakynnum bankans við Reykjastræti 6 í desember. Þetta var í 20. skipti sem Landsbankinn og Skáksamband Íslands standa fyrir Friðriksmótinu sem haldið er til heiðurs Friðriki Ólafssyni, fyrsta stórmeistara Íslands. 

Knattspyrnusamband Íslands 

Við erum bakhjarl Knattspyrnusambands Íslands. Landsbankinn styrkir uppbyggingarstarf íslenskrar knattspyrnu um land allt, öll yngri landslið og A-landslið karla og kvenna. 

Undanfarin ár höfum við veitt háttvísiverðlaun Landsbankans og KSÍ á mótum yngri flokka um allt land. Með veitingu verðlaunanna viljum við hvetja til háttvísi og heiðarlegrar framkomu hjá leikmönnum og annarra er að mótunum koma. 

Samstarf við stofnanir 

Öflugt samstarf Landsbankans við atvinnulífið miðar að því að stuðla að aukinni verðmætasköpun, samkeppni og bættum lífskjörum. 

Félagsstofnun stúdenta og Stúdentaráð HÍ 

Farsælt samstarf hefur verið á milli okkar og Félagsstofnunar stúdenta (FS) annars vegar og Stúdentaráðs Háskóla Íslands (SHÍ) hins vegar. Saman höfum við staðið fyrir ýmsum verkefnum og viðburðum. 

Lánatryggingasjóðurinn Svanni 

Við erum bakhjarl Svanna - lánatryggingasjóðs kvenna. Svanni veitir lán með lánatryggingum til fyrirtækja í meirihlutaeigu kvenna og er ætlað að efla atvinnulíf og hvetja til nýsköpunar. Svanni hefur verið í samstarfi við Landsbankann um lánafyrirgreiðslu um árabil. 

Háskólasjóður Eimskipafélagsins 

Háskólasjóður Eimskipafélags Íslands ákvað árið 2023 að verja 127,5 milljónum króna í styrki til doktorsnema við Háskóla Íslands. Sjóðurinn er í umsjá Landsbankans. Hann var stofnaður til minningar um Vestur-Íslendinga og til að styðja við stúdenta í rannsóknartengdu námi við HÍ. Stjórn Rannsóknasjóðs HÍ annast úthlutun úr sjóðnum en stjórn Háskólasjóðsins ákvarðar fjárhæð styrkja á hverju ári. Frá því að farið var að greiða styrki úr sjóðnum með reglubundnum hætti árið 2006 nemur heildarúthlutun styrkja rúmum 1,6 milljörðum króna, en þar af voru greiddar 500 milljónir króna til byggingar Háskólatorgs á árunum 2006 og 2007.

Klasasamstarf í ferðaþjónustu 

Við höfum verið aðili að klasasamstarfi í ferðaþjónustu frá upphafi samstarfsins árið 2012. Að klasasamstarfinu standa lykilfyrirtæki á sviði ferðaþjónustu, opinberir aðilar og fyrirtæki sem styðja við eða eiga samstarf við greinina. Helsta markmið þess er að auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun innan ferðaþjónustunnar. 

Fjártækniklasinn 

Við erum einn af stofnaðilum Fjártækniklasans ásamt 62 fyrirtækjum, háskólum, samtökum og fleiri aðilum. Fjártækniklasanum er ætlað að efla nýsköpun í fjármálum og gera viðskipti af öllu tagi auðveldari og betri. 

Ljónshjarta 

Líkt og undanfarin ár veitti Landsbankinn styrki til góðs málefnis í nafni allra þeirra fyrirtækja sem hlutu viðurkenningu Creditinfo sem Framúrskarandi fyrirtæki. Að þessu sinni rann styrkurinn, fjórar milljónir króna, til Ljónshjarta. 

Greining og útgáfa Hagfræðideildar

Hagfræðideild bankans greinir og fjallar um þróun efnahagsmála. Deildin heldur úti öflugri útgáfu með ýmsum hætti, m.a. á vef bankans og í hlaðvarpi, auk þess sem haldnir eru fundir, innan bankans sem utan. Deildin gegnir lykilhlutverki við að móta sýn bankans á þróun og horfur í efnahagslífinu.

Umræðan - Hlaðvarp

Hagfræðideild gaf út fjöldann allan af greiningum á árinu 2023, bæði innanhúss og á ytri vef, og auk þess eru sérfræðingar deildarinnar áberandi í fjölmiðlum, ekki síst í viðtölum um hagspá, verðbólgu, vexti og fasteignamarkaðinn. 

Öflug efnahagsgreining og útgáfa

Hagsjá er vefrit með stuttum pistlum sem gefnir eru út eftir atvikum, oftast 1-3 sinnum í viku. Hagsjáin er birt á vefnum, send á fjölmennan póstlista og er iðulega til umfjöllunar í fjölmiðlum. Í pistlum Hagsjár er fjallað um stöðu efnahagsmála, ríkisfjármála, fasteignamarkaðinn, verðbólguhorfur, ferðaþjónustuna og fleira, rýnt í nýjustu hagtölur hverju sinni og gefnar út spár. Í Vikubyrjun, vefplaggi sem Hagfræðideildin gefur út hvern mánudag, er gerð grein fyrir stöðunni á mörkuðum og vikan sem leið gerð upp, auk þess sem farið er yfir það sem fram undan er á sviði efnahagsmála, birtingu á hagtölum, uppgjörum fyrirtækja og fleira. Á árinu hafa hagfræðingar bankans einnig skrifað fræðslugreinar á vef bankans og umræðugreinar í dagblöð.

Hlaðvarp um efnahagsmál

Í hlaðvarpi Landsbankans er fjallað um efnahagsmál á mannamáli. Viðfangsefnin eru sniðin að því sem er í brennidepli hverju sinni og á árinu 2023 hefur meðal annars verið fjallað um fasteignamarkaðinn, ferðaþjónustu, vexti, verðbólgu, ríkisfjármál og vinnumarkaðinn. Þá var farið ítarlega yfir þjóðhags- og verðbólguspár Hagfræðideildar í kjölfar útgáfu þeirra, bæði í apríl og í október. Umfjölluninni er ætlað að vekja áhuga á efnahagsmálum og miðla upplýsingum um þau á aðgengilegan hátt.

Þjóðhags- og verðbólguspá

Stærsti viðburður Hagfræðideildar á árinu var útgáfa og kynning á þjóðhags- og verðbólguspá fyrir árin 2023-2026. Spáin var kynnt fyrir fullum sal í Silfurbergi í Hörpu, á fundi sem var einnig streymt, og hagspáin gefin út samhliða á vefnum. Að lokinni kynningu á hagspánni tók við erindi frá aðalhagfræðingi evrópudeildar Citi-bankans, Arnaud Marés, og í kjölfarið var pallborð þar sem fjallað var um verðbólguhorfur og vexti.

Virk í samfélagsumræðunni

Við héldum áfram að vera sýnileg og virk í samfélagsumræðunni. Við leggjum okkar af mörkum til að efla umræðu um mikilvæg málefni með sjálfbærnidegi Landsbankans, kynningarefni, fræðslugreinum, hagsjám Hagfræðideildar bankans og útvarps-, hlaðvarps-, og sjónvarpsviðtölum um efnahagsmál, sjálfbærni og fleira.

Varnir gegn netsvikum

Við höfum sinnt fræðslu um netöryggi af krafti um árabil. Á árinu skrifuðum við fræðslugreinar og stóðum fyrir sex fræðslufundum um netöryggi, m.a. í samstarfi við Félag eldri borgara á Akureyri, Blindrafélagið og Búmenn. Við héldum einnig fræðslufund um netöryggismál fyrirtækja sem var vel sóttur.

Umræðan á ensku

Nú er Umræðan á vef Landsbankans komin á ensku undir heitinu The Forum. Fræðsla er ein besta leiðin sem við höfum til að stuðla að fjármálaheilsu og netöryggi viðskiptavina og við höfum verið öflug og metnaðarfull á þessum vettvangi. Með því að bjóða upp á aðgengilegt efni á fleiri tungmálum stuðlum við að inngildingu, aukum fjölbreytileika og eflum skilning.

Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur